Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Fælleshåbsvej 13/Skovbyvej 30A, 7080 Børkop
 • afd.Fælleshåbsvej 76813950-afd.Skovbyvej 76813951
 • [email protected]
 • 5798006430826

Om mellemtrinnet

På Fælleshåbsskolen tilhører man mellemtrinnet fra 3. -6. årgang. Fysisk er vi placeret på Fælleshåbsvej – lige i midten, idet udskolingen holder til ovenpå, og nedenunder er faglokalerne.  Der er hhv. to-tre spor på hver årgang. Personalet der underviser på årgangene er fagligt velfunderede, og har særlig interesse i netop disse årgangen og deres læring og trivsel. Det betyder, at personalet i dagligdagen læner sig op af såvel fakta i form af testresultater og trivselsmålinger som individuelle samtaler med elever og forældre for, at hverdagen giver mest mulig læring og størst mulig trivsel for hver enkelt elev.

Mål

På mellemtrinnet tager vi således også et naturligt udgangspunkt i de fire nedenstående værdier fra Vejle kommunes Børn- og Unge politik:

 • Fremme selvværd, sundhed og trivsel – for det er afsættet for udvikling.
 • Skabe lyst til læring – i balance med forventninger og krav.
 • Spotte potentialerne – for alle er unikke og kan udvikle sig.
 • Inddrage børn og unge – for det vokser alle af.

I praksis betyder det, at det pædagogiske personale hver dag arbejder på at give den enkelte elev netop den faglige undervisning eleven har brug for – dette med henblik på, at eleven skal mødes der hvor eleven er for at blive udfordret bedst muligt, og dermed opnå den maksimale læring. Dette samtidig med, at der er øje for den sociale trivsel og læring der finder sted i det fællesskab som mellemtrinnet på Fælleshåbsskolen er…

Der er stor opmærksomhed blandt personalet på, hvorledes eleverne klargøres til udskolingen, samt den gode overgang hertil.

Fremme selvværd, sundhed og trivsel

Skoledagen er organiseret således, at den giver optimale muligheder for at holde fokus på læring. Således har det pædagogiske personale stor indflydelse på, hvorledes skoledagen indrettes bedst muligt ift. at integrerer bevægelse i fagene og give plads til fordybelse, for at optimere elevernes mulighed for læring. På mellemtrinnet vil eleven to – tre gange i ugen opleve at skulle deltage i lektielæsning på skolen. Her vil der være fagligt kompetent personale til at hjælpe. Fire gange årligt er der F-uge på mellemtrinnet. Her er mulighed for faglig fordybelse og fokus på tværs af klasser og årgange. Eleverne kan opleve at have anderledes skemaer disse uger.

Skabe lyst til læring

Det fysiske læringsmiljø

Alle klasser befinder sig i stueplan. Som elev vil man opleve et læringsmiljø der bærer præg af at være ”fasen i midten”. Eleverne kommer hertil fra indskolingen for at begive sig videre til udskolingen. Det kræver, at der på den årrække de er i mellemtrinnet, er fokus på hvilket læringsmiljø der kan støtte op om dette.

Vi har således moderne klasseværelse som er fuldt IT-opgraderede med  Smart-boards,  velfungerende trådløst netværk, separate strømløsninger til bærbare computere og Ipads. Der er skabt gode fællesområder  og grupperum som kan inddrages i undervisningen, samt ”stille-arbejdspladser” for de der har rug for det.

Det er vigtigt at elever allerede på mellemtrinnet bliver tryg i brugen af IT-device. Skolen har udlåns pc’ere til 3. klasse, men fra 4. klasse forventer vi, at alle de hjem, der har mulighed for det giver deres barn en computer/device med i skole. Princippet hedder ”Bring-your-Own-Divice og vedtaget i skolebestyrelsen.

Inddrage børn og unge

Allerede fra mellemtrinnet må man som elev også forvente at blive inddraget i skolens udvikling gennem arbejdet i og med elevrådet. Særlige fokusområder i det store elevråd er, hvordan eleverne på skolen sikres medindflydelse på deres skoledag, og hvordan skolen hele tiden forbliver optaget at skabe attraktive undervisningsmiljøer. Elevrådet arbejder tæt sammen med skolens ledelse og skolebestyrelse

Samarbejde

Fællesshåbskolen er overbygningsskole for Gårslev Skole. For at sikre, at det bliver en succes for eleverne fra de to skoler at blive slået sammen på 7. årgang, vil eleverne opleve at der på mellemtrinnet finder forskelligt sted der skal give mulighed for at opbygge relationer og tryghed. Bl.a. er Fælleshåbsskolen på Gårslev for at se teater. Der er en særlig aftale på dette område – denne kan ses på følgende link: Læs samarbejdsaftalen her

Praktisk om at være elev på mellemtrinnet

På mellemtrinnet vægter vi, at alle elever har betydning og ansvar, både for sig selv og for andre. Vi stræber efter at skabe et respektfuldt og udviklende læringsmiljø, hvor eleverne trygt kan udfolde deres potentiale.

ET GODT STED AT VÆRE, ET GODT STED AT LÆRE!

På mellemtrinnet kan du og dit barn forvente:

 • at dit barn udvikles socialt og fagligt i et klasse- og årgangsfællesskab
 • klare rammer, som dit barn kan føle sig tryg i
 • at dit barn har en kontaktlærer, som bl.a. løbende har faglige- og trivselssamtaler med barnet
 • to årlige samtaler. Den ene en trivselssamtale med dit barns kontaktlærer. Den anden en faglig samtale med dansk- og matematiklæreren.
 • et årligt forældremøde i starten af skoleåret
 • 4 spændende faguger
 • at dit barn deltager i projekt ”Byg et hus”
 • at dit barn får frisk luft i frikvartererne
 • ture ud af huset på alle årgange

Forventningerne til dig og dit barn er:

 • at dit barn møder undervisningsparat
 • at du bakker op om skolen både i forhold til det faglige og sociale
 • at du henvender dig til os, hvis der er noget på hjemmefronten, der har betydning for dit barns hverdag
 • at du støtter dit barn i at være interesseret i at lære noget
 • at du hjælper til med at skabe gode relationer mellem børnene
 • at I deltager i fællesskabet og ser forskellighed som en styrke
 • en respektfuld omgangstone blandt børn og voksne
 • at intra tjekkes hver dag af både barn og voksen

at du deltager i forældremøder, samtaler mm

Klub

Her kan man læse mere om SFO-klubtilbud for 3. kl. til 6. kl.

Beskrivelse af SFO-Klubtilbud for 3.-6.klasserne