Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Fælleshåbsvej 13/Skovbyvej 30A, 7080 Børkop
  • afd.Fælleshåbsvej 76813950-afd.Skovbyvej 76813951
  • [email protected]
  • 5798006430826

Læringscenter

Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skole- dag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og under- støtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Formål

Opgaver

 

 

Kommunikation og Web-etik

Den gode kommunikation

Aldrig er der blevet kommunikeret mere end i nu, og aldrig har kommunikation været en større del af hverdagen end den er i dag. På Fælleshåbsskolen vægter vi den gode kommunikation højt fordi sprog skaber virkelighed. Læs mere her: 

Den gode kommukation

Web-etiske retningslinjer

Vores virkelighed foregår i stadig større grad i cyber-space. Det er derfor også vigtigt, at kunne begå sig her. Læs mere her: 

Web-etiske retningslinjer

Ressourcecenter

Skolens ressourcercenter har først og fremmest til opgave at fremme en inkluderende kultur på skolen. Mere specifikt består arbejdet i:

Vejlede lærere og pædagoger så de kan bevare fokus på det enkelte barns læring og trivsel.

Vejlede og følge op på testresultater med henblik på at bevare fokus på progression.

Gennemføre særligt tilrettelagte læringsforløb for grupper af elever.

Give sparring til kollegaer og forældre i forhold til enten faglige eller adfærdsmæssige udfordringer.

Træneren.

3 læsevejledere.

AKT (Adfærd Kontakt og Trivsel):

2 lærere, 2 pædagoger samt inklusionsansat. Lærere og pædagoger har efteruddannet sig inden for specialundervisningsområdet (AKT- eller læsevejlederuddannelse)

Formål: Ressourcecenteret skal sikre, at hele organisationen hele tiden er optaget af at udfordre det enkelte barn tilpas. 

Læs mere om, hvad vi vægter højt i forbindelse med vores arbejde med inklusion i hverdagen:

God understøttende undervisning

Stærke børnefællesskaber

Understøtttende tiltag

Efteruddannelse af hele personalet

 

Forebyggelse

Forebyggende arbejde

Fælleshåbsskolen har i det forebyggende arbejde mulighed for at benytte en socialfaglig medarbejder, som særligt kan støtte op om trivselsproblematikker, der knytter an til udfordringer i familielivet. Læs mere her:

Forebyggende arbejde

Socialfaglig medarbejder - Christiane Thomsen. Mail: [email protected]

SSP

BEKYMRING FOR ET BARNS TRIVSEL uden for skolen

Skolen samarbejder bredt og tværfagligt med forskellige enheder lokalt og i kommunen for at skabe trivsel og forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Hvis du har bekymring i ft.et barn/unge, så kan du altid kontakte dit barns kontaktlærer, der vil hjælpe med at sende bekymringen til rette ressourceperson. Eller du kan personligt kontakte institutionen via hjemmeside/mailadresse/mobil

Oversigt over ressourcepersoner/institutioner

Ungekontakten. Anonym Kontakt og rådgivning indenfor 24 timer. Tlf: 76 81 58 00. Adresse: Nordås 17K, 1. sal, 7100 Vejle. Mail: [email protected]

Socialfaglig medarbejder - Christiane Thomsen. Mail: [email protected]

SSP- Vejle.  Konsulent Peter Buch. Mail: [email protected]

SSP - kontaktlærer, skoledelen, Louise Guldberg Jensen. Mail: [email protected]

SSP - kontaktperson, Brejning Fritidscenter, Hanne Wulff. Mail: [email protected]

SSP- kontaktperson, PULS, Børkop ungdomsskole, Nikolai Helgestad. Mail: [email protected]

Landbetjent, Kent Nielsen. Mail: [email protected]

UU-vejleder, Jan Andersen, UU-Vejle. Mail:[email protected]