Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Fælleshåbsvej 13/Skovbyvej 30A, 7080 Børkop
 • afd.Fælleshåbsvej 76813950-afd.Skovbyvej 76813951
 • [email protected]
 • 5798006430826

Om udskolingen

Udskolingen omfatter årgangene 7. til 9. klasse. Antallet af årgange svinger for år til år, men typisk er der 3 til 4 årgange på 7. og 8. årgang og 2 til 3 årgange på 9. årgang. Udskolingen er samlet på Fælleshåbsvej på  skolens 1. sal, hvor også Ungdomsskolen holder til. Eleverne modtager undervisning af fagligt kompetent personale, der udelukkende underviser i overbygningen og som er  optaget at skabe læringsmiljøer for unge med fokus på læring og trivsel, der kan motivere til gode resultater og god trivsel.

Mål

I Fælleshåbsskolens tilbud i udskolingen har vi set det som en særlig positiv udfordring at  lade nedenstående 4 værdier fra Vejle Kommunes Børn- og Ungepolitik være vores fælles udgangspunkt i hverdagen:

 • Fremme selvværd, sundhed og trivsel – for det er afsættet for udvikling.
 • Skabe lyst til læring – i balance med forventninger og krav.
 • Spotte potentialerne – for alle er unikke og kan udvikle sig.
 • Inddrage børn og unge – for det vokser alle af.

Det betyder, at vi tilbyder en moderne, tilpasset og varieret undervisning på højt niveau med fokus på elevernes læring, trivsel og resultater. Eleverne øves og trænes i at tage ansvar for egen udvikling med afsæt i Børne-Unge-Politikkens tanker om at vise ”mod, respekt og engagement” i hverdagen. Målet med undervisningen er klart:

Alle elever skal videre i en ungdomsuddannelse.

Fremme selvværd, sundhed og trivsel

Skoledagen er organiseret således, at den giver optimale muligheder for at holde fokus på læring. Således starter dagen med et læringsbånd, der giver mulighed for at rammesætte dagens læring, tale med sin kontaktlærer, blive updateret på samfundsemner etc. Eleverne møder også i løbet af skoledagen bevægelse, som enten byder på integreret faglig bevægelse eller som byder på brainbreakers, der giver mulighed for gennem bevægelse at ”tanke” ny energi. Eleverne i overbygningen møder også dagligt fra 8-9 klasse et læringsbånd, der både byder på 30 minutters fagliglig læsning og 30 minutters lektiecafé. Læringsbånd og lektiecaféer varetages af lærere i overbygningen. Endelig møder alle udskolingselever også en ugentlig profillinje- eller fagdag,  I overbygningen ser vi det endvidere som en særlig positiv udfordring, at udvikle den understøttende undervisning rundt om lektionerne i samarbejde med eleverne.

I overbygningen vægter faglige kundskaber højt. Det betyder, at der er forventning om, at eleverne i hovedfagene dansk, matematik og engelsk minimum aflevererer 6 gange pr. år. Endvidere gennemføres projektopgaven fra 7. klasse og terminsprøver fra 8. klasse.

Målet er, at alle elever kommer videree i en ungdomsuddannelse med et godt resultat..

Skabe lyst til læring

Det fysiske læringsmiljø

Alle udskolingsklasser på én udskolingsgang og indrettet et læringsmiljø, der bl.a. byder på:

 • Moderne klasseværelse som er fuldt IT-opgraderede med  Smart-boards,  velfungerende trådløst netværk, separate strømløsninger til bærbare computere,
 • Attraktive fællesområder  og grupperum som kan inddrages i undervisningen.
 • Adgang til Ungdomsskolens ungemiljø, som bl.a. indeholder cafémiljø, moderne IT-lokale, stort gruppearbejdsrum.

I overbygningen er brugen af IT en integreret del af undervisningsdagen, og i den forbindelse forventer vi, at alle de hjem, der har mulighed for det giver deres barn en computer/device med i skole. Princippet hedder ”Bring-your-Own-Divice og vedtaget i skolebestyrelsen.

Spotte potentialerne

Skolen indgår i forskellige samarbejder i overbygningen bl.a. samarbejder vi med Sorø Akademi om talentudvikling ”Science Talent Genius, hvor udvalgte elever og deres lærere deltager i undervisningsforløb.

Der er indgået et partnerskab med Ungdomsskolen og fra næste skoleår også musikskolen omkring udvikling af en spændende valgfagsrække. Det er i år blevet til, at vi i samarbejde kan udbyde 9 valgfag, som bl.a. byder på ”Innovation og design”, ”Fritidsliv” ”Medieproduktion” etc.

Inddrage børn og unge

I udskolingen må man også forvente at blive inddraget i skolens udvikling gennem arbejdet i og med elevrådet. Særlige fokusområder i det store elevråd er, hvordan eleverne på skolen sikres medindflydelse på deres skoledag, og hvordan skolen hele tiden forbliver optaget at skabe attraktive undervisningsmiljøer. Elevrådet arbejder tæt sammen med skolens ledelse og skolebestyrelse.

Profillinjer

Vi er glade for og stolte af, at vi kan tilbyde eleverne i overbygningen følgende profillinjer:

 • Global Dimension
 • Science & Technology
 • Sport & Performance

Vi tilbyder profillinjerne fordi vi ønsker at give eleverne mulighed for at:

 • få øget læring i forhold til et af profilområderne
 • kunne fordybe sig i et af profilområderne
 • kunne relatere profillinjevalget med en fremtidig uddannelse eller arbejde
 • vælge en profillinje der matcher interesse og motivation

Profillinjerne vil blive placeret om mandagen fra kl. 10.20 til 15.00 og vil blive afviklet over 20 sammenhængende uger. Planen er endvidere at supplere med 2 yderligere uger, hvor hele overbygningen samarbejder om at afslutte profilperioden – mere om det senere. Når profilperioden er gennemført, vil der igen blive udbudt fagdage om mandagen.

Omkring hver profillinje har vi samlet 2-3 meget kompetente lærere, som i fællesskab skal udvikle og gennemføre undervisningen.

Udgangspunktet er at eleverne får opfyldt deres førstevalg.

Samarbejde

Fællesshåbskolen er modtageskole for 7. klasser fra Gårslev Skole. Det betyder, at der hvert år dannes tre eller fire nye 7. klasser. For at sikre den bedst mulige overgang til Fælleshåbsskolen er der endvidere lavet en samarbejdsaftale med Gårslev Skole.

Læs samarbejdsaftalen her