Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Fælleshåbsvej 13/Skovbyvej 30A, 7080 Børkop
 • afd.Fælleshåbsvej 76813950-afd.Skovbyvej 76813951
 • [email protected]
 • 5798006430826

Om udskolingen

Udskolingen omfatter årgangene 7. til 9. klasse. Antallet af årgange svinger for år til år, men typisk er der 3 til 4 årgange på 7. og 8. årgang og 2 til 3 årgange på 9. årgang. Udskolingen er samlet på Fælleshåbsvej på  skolens 1. sal, hvor også Ungdomsskolen holder til. Eleverne modtager undervisning af fagligt kompetent personale, der udelukkende underviser i overbygningen og som er  optaget at skabe læringsmiljøer for unge med fokus på læring og trivsel, der kan motivere til gode resultater og god trivsel.

Mål

I Fælleshåbsskolens tilbud i udskolingen har vi set det som en særlig positiv udfordring at  lade nedenstående 4 værdier fra Vejle Kommunes Børn- og Ungepolitik være vores fælles udgangspunkt i hverdagen:

 • Fremme selvværd, sundhed og trivsel – for det er afsættet for udvikling.
 • Skabe lyst til læring – i balance med forventninger og krav.
 • Spotte potentialerne – for alle er unikke og kan udvikle sig.
 • Inddrage børn og unge – for det vokser alle af.

Det betyder, at vi tilbyder en moderne, tilpasset og varieret undervisning på højt niveau med fokus på elevernes læring, trivsel og resultater. Eleverne øves og trænes i at tage ansvar for egen udvikling med afsæt i Børne-Unge-Politikkens tanker om at vise ”mod, respekt og engagement” i hverdagen. Målet med undervisningen er klart:

Alle elever skal videre i en ungdomsuddannelse.

Fremme selvværd, sundhed og trivsel

Skoledagen er organiseret således, at den giver optimale muligheder for at holde fokus på læring. Således starter dagen med et læringsbånd, der giver mulighed for at rammesætte dagens læring, tale med sin kontaktlærer, blive updateret på samfundsemner etc. Eleverne møder også i løbet af skoledagen et bevægelsesbånd, som enten byder på integreret faglig bevægelse eller som byder på brainbreakers, der giver mulighed for gennem bevægelse at ”tanke” ny energi. To gange om ugen tilbydes eleverne lektiecafé, som er tilrettelagt således, at man som elev kan trække på relevant faglig hjælp fordi lærerne ”bestyrer” lektiecaféerne på tværs af klasserne. Endelig møder alle udskolingselever også en ugentlig fagdag, hvor fagene på skift er repræsenteret. I overbygningen ser vi det endvidere som en særlig positiv udfordring, at udvikle den understøttende undervisning rundt om lektionerne i samarbejde med eleverne.

Skabe lyst til læring

Det fysiske læringsmiljø

Alle udskolingsklasser på én udskolingsgang og indrettet et læringsmiljø, der bl.a. byder på:

 • Moderne klasseværelse som er fuldt IT-opgraderede med  Smart-boards,  velfungerende trådløst netværk, separate strømløsninger til bærbare computere,
 • Attraktive fællesområder  og grupperum som kan inddrages i undervisningen.
 • Adgang til Ungdomsskolens ungemiljø, som bl.a. indeholder cafémiljø, moderne IT-lokale, stort gruppearbejdsrum.

I overbygningen er brugen af IT en integreret del af undervisningsdagen, og i den forbindelse forventer vi, at alle de hjem, der har mulighed for det giver deres barn en computer/device med i skole. Princippet hedder ”Bring-your-Own-Divice og vedtaget i skolebestyrelsen.

Spotte potentialerne

Skolen indgår i forskellige samarbejder i overbygningen bl.a. samarbejder vi med Sorø Akademi om talentudvikling ”Science Talent Genius, hvor udvalgte elever og deres lærere deltager i undervisningsforløb.

Der er indgået et partnerskab med Ungdomsskolen og fra næste skoleår også musikskolen omkring udvikling af en spændende valgfagsrække. Det er i år blevet til, at vi i samarbejde kan udbyde 9 valgfag, som bl.a. byder på ”Innovation og design”, ”Fritidsliv” ”Medieproduktion” etc.

Inddrage børn og unge

I udskolingen må man også forvente at blive inddraget i skolens udvikling gennem arbejdet i og med elevrådet. Særlige fokusområder i det store elevråd er, hvordan eleverne på skolen sikres medindflydelse på deres skoledag, og hvordan skolen hele tiden forbliver optaget at skabe attraktive undervisningsmiljøer. Elevrådet arbejder tæt sammen med skolens ledelse og skolebestyrelse.

Valgfag

Vi har de sidste 2 indledt et samarbejde med Ungdomsskolen. Det har betydet, at vi har kunne sammensætte en langt mere varieret og spændende valgfagsrække, fordi vi kan trække på langt flere alsidige kompetencer.

Valgfagene tilbydes elever fra 7. og til 9. kl. og eleverne har i dette skoleår kunnet vælge mellem 11 valgfag.

Læs den sidste valgfagspjece her

Samarbejde

Fællesshåbskolen er modtageskole for 7. klasser fra Gårslev Skole. Det betyder, at der hvert år dannes tre eller fire nye 7. klasser. For at sikre den bedst mulige overgang til Fælleshåbsskolen er der endvidere lavet en samarbejdsaftale med Gårslev Skole.

Læs samarbejdsaftalen her