Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Fælleshåbsvej 13/Skovbyvej 30A, 7080 Børkop
  • afd.Fælleshåbsvej 76813950-afd.Skovbyvej 76813951
  • [email protected]
  • 5798006430826

S-klasserne

Fælleshåbsskolens S-klassetilbud er et specieltilbud til elever med faglige indlæringsvanskeligheder.

Pt. går der 14 elever i tilbuddet, som tilbydes elever fra 0-9.kl. Elever visiteres til tilbuddet via Vejle Kommunes centrale visitation.

Undervisningen foregår som særlig tilrettelagt specialundervisning. Specialundervisningen foregår som udgangspunkt i skolens specialklasse, men de fleste elever er også tilknyttet en alderssvarende klasse, hvor de følger enkelte ugentlige lektioner.

Undervisningen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Fælleshåbsskolen tager afsæt i undervisningsministeriets regler for specialundervisning:Undervisningen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Fælleshåbsskolen tager afsæt i undervisningsministeriets regler for specialundervisning:

Regler for specialundervisning

Denne specialundervisning varetages i Vejle kommune på flere forskellige skoler:

Specialtilbud i Vejlekommune

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder:

Generelt om elever med generelle indlæringsvanskeligheder: Overordnet set er eleverne ikke kognitivt udviklet
alderssvarende og kan generelt ikke klare de intellektuelle krav, de møder i folkeskolen.
Vanskelighederne viser sig blandt andet ved manglende evne til at klare nye situationer, overføre
viden fra en kontekst til en anden og tænke abstrakt. De har brug for mere tid, andre materialer og
andre arbejdsgange

 

Special-SFO

Til specialklassen er der knyttet en special-SFO. I denne SFO går der kun børn fra specialklasserne. Pædagogerne, der er i special-SFO-en er også med i undervisningen i specialklasserne.

I special-SFO-en arbejdes der ud fra et fælles værdigrundlag og elevplaner - især med fokus på leg, bevægelse, kammeratrelationer og personlig udvikling.

 Flere fagpersoner kan indgå i samarbejdet om eleverne