Den gode kommunikation og samarbejdet mellem skole og hjem

God kommunikation er nødvendigt for et optimalt samarbejde mellem skole og forældre om elevens udvikling. Et godt samarbejde er den bedst tænkelige forudsætning for at tage vare om barnet og det fællesskab, barnet er en del af.

Skolens værdier bygger i høj grad på det engagement og det arbejde, som skolens personale, elever og forældre i fællesskab yder for at gøre skolen til en værdifuld institution. Det betyder, at forældre og skole mødes i gensidig dialog, hvor der stilles konkrete forventninger til både forældre og skole.

Forventninger til forældre på Fælleshåbsskolen:

 

Skolen:           

- Det enkelte barn

- Klassen/årgangen

- Fasen

- Skolen

                   

Informationsplatformen for skolen er hjemmesiden:

Forældreintra og elevintra er den digitale skole-hjem kontakt.

Dette erstatter så vidt muligt orientering via papir. Skolen forventer, at forældrene holder sig løbende orienteret via skolens hjemmeside og forældreintra.

Nedenfor er opstillet nogle enkelte retningslinier/procedurer for kommunikation via disse fora:

 

Misbrug af FI kan medføre, at man mister retten til at kommunikere via forældreintrasystemet

 

 

Forældremøder:

Formål:

 

Møder planlægges af årgangsteamet - gerne i samarbejde med klassens forældreråd.

    

Skole-hjemsamtaler:
 

Formål:

”Live n ´Learn” -evaluering samt andre tests og evalueringer.

 

Hvis en forælder oplever en problemstilling, forventes følgende procedure: